Monthly Archives: Eylül 2016

Sülüklerin nerede yaşadığı son zamanlarda artan popülaritesi sebebiyle merak konusu olmaktadır. Bazı sülükler denizlerde olduğu halde çoğu akuatik türler tatlı sularda yaşarlar. Yüzeysel bitki bulunan havuz, göl ve hafif akan çayların kenarını tercih ederler. Asidik sular sülük faunasının zayıflamasına sebep olur. Çoğunlukla organik kirleticilerin bulunduğu bölgelerden hoşlanırlar. Taşların altı çevrildiğinde şaşırtıcı sayıda görülürler.  Dehidrasyon sonucu vücut uzunluklarının  % 90 'nından fazlası zarar görse bile yaşayabilirler. Sülüklerin yüzen formları üreme periyodunda kümeler halinde suyun kaynağına doğru yüzerler. Hirudinidae  ve Erpobdellidae türü sülükler hem suda hem de karada yaşayabilirler.