Tag Archives: www.hassuluk.com

Tıbbi Sülük Fiyatı sene içinde değişiklik göstermektedir. Yaz aylarında kolaylıkla toplanabilen sülük kış şartlarında oldukça zor toplanmaktadır. Bu sebepten dolayı yaz ve kış arasında fiyat farkı oluşmaktadır.

Sülüklerin sinir sistemi var mıdır?

Sülüklerin sinir düğümlerinin hücre gövdeleri farklı folüküller içinde gruplaşmıştır. Her ganglion altı folükül meydana getirir. Beşinci ve altıncı segmentlerde geniş bir gangliyonik sinir, farinks ve hortumun çevresini kuşatmıştır. Bu halka beyini ifade eder. Faringeal halka ve diğer annelid'lerin subfaringeal ganglionları ile ilk üçüncü veya dördüncü segmentin ganglionları posterior olarak ilerler. İki ventral sinir şeridi varsa da segmental ganglia'nın her çifti eriyerek birleşmiştir. Bu merkezi sinir sisteminden başka perifer ve sempatik sinir sistemleri de bulunur.